Georg Julin blev også en af vore gode venner, vi fik også lov til at lave mange udsendelser sammen med ham.