Side 1 Ugebladet Hjemmet har været utrolig gode vel os ! vi har fået mange fantastiske omtaler i deres blad.